Met je DVAP of DV dongel linken naar X reflectors en ircDDB gateways!

Hier volgt een beschrijving van Filip, ON3FV, over hoe je de vast ingestelde
callsign server kan omleiden naar de VE3RSD server, zodat je ook naar alle
ircDDB gateways en tevens aan alle REFs en geschikte XRFs kan linken.
Het omleiden kan door aanpassingen van de hosts file.
Deze "hosts" file (zonder extensie) bevindt zich in "\Windows\Systems32\drivers\etc" directory.
De benodigde toevoegingen worden hieronder aangeduid met een andere kleur.
Eigenlijk technisch niet zo netjes maar het werkt zo prima.
Voor het aanpassen van de "hosts" file in Windows Vista kan ik volgende link aanbevelen:
http://www.mvps.org/winhelp2002/hostsvista.htm
Op deze manier kan je snel deze file aanpassen en vermijd je problemen met Administrator rechten
bij het aanpassen van deze file.
Dit werkt snel en efficient en op die manier kan je snel wisselen tussen verschillende configuraties.

Via deze kleine ingreep wordt zowel de DVTool software als DVAP software "om de tuin geleid" en wordt
er automatisch een re-routing gemaakt naar de Canadese Callsign router ve3rsd.homelinux.net (IP: 76.71.129.46)


----------
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost
::1 localhost

# DSTAR re-routing --> ve3rsd.homelinux.net
76.71.129.46 dstarns.opendstar.org opendstar.org dstarns
76.71.129.46 dstarns.opengateway.org dvtool.opengateway.org opengateway.org
76.71.129.46 dstarns.dstargateway.org dvtool.dstargateway.org dstargateway.org

----------
Aanvulling van PE5YES:
Mocht het met bovenstaande niet lukken, probeer het dan met deze gegevens:

#FREE STAR* Callsign Server redirect

216.16.240.236 dstarns.dstargateway.org
216.16.240.236 dstarns.opendstar.org


Screenshot DVAP gelinkt met XRF017

   

Screenshot DVTool met beschikbare selectielijst voor het linken van repeater PI1DSE

   Met dank aan Filip ON3FV voor deze informatie.